de notelaer

Pic 1

Welkom

Voor de historie van de boerderij de Notelaer, klik hier.


Help De Notelaer!


De Notelaer heeft hulp nodig.
Wij zoeken personen of bedrijven die De Notelaer financieel of met het verrichten van werkzaamheden willen steunen.

Uitgebreide informatie over financiele steun

Aanmelding tbv donaties

Uitgebreide informatie over werkzaamheden

Aanmelding tbv werkzaamheden.


Privacyverklaring


Privacyverklaring van De Notelaer.

Pic 2

Stichting jeugdcentrum De Notelaer

De stichting is officieel opgericht op 1 juli 1975, toen nog als "Stichting Jeugdvoorzieningen Pijnacker".
De doelstelling is in 1982 geformuleerd als volgt:

De stichting heeft ten doel het in stand houden en het beheer van het jeugdcentrum "De Notelaer".
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a) Het verhuren van lokaliteiten en/of terreinen van het jeugdcentrum aan verenigingen die in hun doelstelling de belangen van de jeugd van Pijnacker behartigen;
b) Het verhuren van lokaliteiten en/of terreinen van het jeugdcentrum aan natuurlijke of rechtspersonen wier doelstellingen de belangen van de onder a) genoemde verenigingen niet schaden;
c) Het aanstellen van personeel en het regelen van diens arbeidsvoorwaarden;
d) Voorts alle daartoe geƫigende wettelijke middelen.

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van het ontstaan van de stichting.

Boerderij De Notelaer, toen, toen en nu ......

Pic 3
Pic 4
Pic 5
***

Het Stichtingsbestuur:

Voorzitter: M.C.J.van Breukelen
Penningmeester: I.H.van Muijden
Secretaris: R.C. Lohman
Leden: M.Zandijk, A.Schoneveld, H.E.L.Boesten-van Vliet.

E-mail: (niet voor verhuur!)

secretariaatnotelaer@gmail.com

 

Het bestuur vergadert maandelijks op de derde woensdag van de maand.

Pijnacker in 1945, en nu.

Pic 7..Pic 7

Alles sal reg kom...

 

Deze Stichting is door de

ANBI erkend. Voor meer

info klik hier.

anbi logo